Voor Freelancers

Veel gestelde vragen

Staat uw antwoord er niet tussen, of is deze niet volledig? Neem gerust contact met ons op!
Bel ons: +31 (0)20 671 18 88 of stuur een e-mail: info@smartservices.nl.

 • Hoe kan ik mezelf inschrijven?

  Voordat u de werkzaamheden voor uw opdrachtgever gaat verrichten, dienen er eerst een aantal administratieve zaken geregeld te zijn. Alvorens wij een persoonlijk dossier voor u kunnen aanmaken, dient u zich in te schrijven middels de website van Smart Services of via het inschrijfformulier, te downloaden op de website. Voor een volledige en juiste inschrijving hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Na ontvangst van deze gegevens wordt er een payroll overeenkomst voor u opgesteld en per post naar u verstuurd.

  • Inschrijfformulier*.
  • Model opgaaf van de loonbelastingen.
  • Kopie geldig legitimatiebewijs (bij ID bewijs, kopie van voor- en achterkant).
  • Indien u niet in het bezit bent van een Nederlands legitimatiebewijs, ontvangen wij graag een kopie van een document met uw BSN-nummer.
  • Kopie bankpas.

  * Het aanleveren van een inschrijfformulier kan op twee manieren gebeuren: 

  (i) Inschrijven via de inschrijfwizard;
  (ii) Inschrijven via het inschrijfformulier op de website. Het formulier kan gevonden worden middels de tab ‘inschrijven’. Wanneer deze volledig is ingevuld, dient u deze samen met de overige benodigde documenten per post naar ons toe te sturen. Tevens kunt u de documenten ook scannen en mailen naar info@smartservices.nl.

 • Hoe snel kan ik beginnen bij een opdrachtgever?

  U kunt direct beginnen bij uw opdrachtgever. Maar er kan pas worden overgegaan tot uitbetaling van uw salaris nadat Smart Services van uw opdrachtgever een ondertekende inleen overeenkomst ontvangen heeft. Van u hebben wij een ondertekende payroll overeenkomst en de onderstaande documenten nodig:

  • Inschrijfformulier.
  • Model opgaaf van de loonbelasting.
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (bij ID-bewijs, kopie voor- en achterkant).
  • Kopie bankpas.

  Middels de tab ‘downloads’ kunt u het juiste formulier van het Model opgaaf van de loonbelasting vinden. 

  Mocht u of uw opdrachtgever geen overeenkomst willen tekenen, is dit ook mogelijk. Wij zullen dan vooraf gaan factureren. Dit betekent dat nadat wij de uren hebben ontvangen, wij de factuur zullen versturen. Zodra de factuur is betaald zullen wij overgaan tot verlonen.

 • Kan ik ook freelance opdrachten in het buitenland vervullen?

  Ja, dat is zeker mogelijk. Neem voor meer informatie contact met ons op via: 020-6711888 of per e-mail: info@smartservices.nl. Wanneer u namelijk op freelance basis werkt voor een buitenlandse opdrachtgever, dient er vaak een A1 formulier te worden aangevraagd en ingevuld. Met dit formulier verklaart u dat u onder het Nederlandse Belasting en Sociale stelsel valt. Deze verklaring geldt voor zes maanden en kan beperkt worden verlengd. Maar let op: deze regeling verschilt per land. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 • Wanneer ontvang ik een loonstrook?

  Na iedere salarisverwerking wordt er diezelfde dag nog een salarisspecificatie voor u klaar gezet op Smart Online. Deze kunt u inzien door in te loggen via onze website. Om in te loggen in dit systeem heeft u van ons na inschrijving een inlogcode op het door u opgegeven e-mailadres ontvangen. Tevens hebt u de optie om uw loonstrook per post te laten versturen.

 • Wanneer vindt de salarisuitbetaling plaats?

  Smart Services heeft twee verloningsdagen per week, namelijk: dinsdag en donderdag. Wanneer Smart Services uw declaratieformulier uiterlijk dinsdag en/of donderdag vóór 11.00 uur elektronisch, per fax of post van u ontvangen heeft, wordt diezelfde dag nog uw salaris overgemaakt naar opgegeven rekeningnummer. Afhankelijk van het betalingsverkeer wordt uw salaris dan over het algemeen binnen één werkdag op uw bankrekening bijgeschreven. 

 • Wanneer kan ik uiterlijk mijn urendeclaraties inleveren?

  U kunt uw urendeclaraties aanleveren wanneer u wilt. Maar let erop dat Smart Services declaratieformulieren alleen op dinsdag en donderdag verwerkt. Voor een tijdige verwerking van uw urendeclaratieformulier dient deze uiterlijk dinsdag en/of donderdag vóór 11.00 uur bij ons binnen te zijn. Afhankelijk van het betalingsverkeer staat het salaris meestal op de eerst volgende werkdag op uw bankrekening.

 • Hoe kan ik mijn uren declareren?

  Smart Services biedt u verschillende declaratiemogelijkheden aan:

  1. Declareren middels het digitale platform Smart Online waarmee u de gewerkte uren kunt doorgeven.
  2. Declareren met behulp van het declaratieformulier voor freelancers dat van onze website gedownload kan worden. Dit declaratieformulier dient volledig door u te worden ingevuld. Tevens moet dit formulier geaccordeerd worden door de opdrachtgever waarvoor u de werkzaamheden verricht. Nadat deze volledig is ingevuld en ondertekend kunt u het formulier vervolgens per fax, post of e-mail naar ons verzenden. Wanneer u het declaratieformulier mailt kunt u deze sturen naar: declaratie@smartservices.nl.

 • Op welke sociale verzekeringen kan ik een beroep doen als ik bij Smart Services op de payroll kom te staan?

  Als u als freelancer bij Smart Services op de payroll komt te staan, dan kunt u indien nodig een beroep doen op de volgende sociale verzekeringen: 

  • WW (Werkloosheid Wet).
  • WAO (Wet Arbeid Ongeschiktheid).
  • WIA (Wet naar Inkomen en Arbeid).

  Uw recht op bovenstaande verzekeringen is afhankelijk van uw arbeidsverleden en zal worden vastgesteld door het UWV.

 • Ben ik naast een ziektekostenverzekering ook verplicht om andere verzekeringen af te sluiten?

  Naast het verplicht afsluiten van een ziektekostenverzekering is het voor een freelancer niet verplicht maar wel verstandig om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, evenals een verzekering tegen aansprakelijkheid.

 • Biedt Smart Services ook verzekeringen aan?

  Ja, maar alleen via onze samenwerkingspartners. Een compleet overzicht van het dienstaanbod van onze samenwerkingspartners vindt u hier

 • Hoe kan ik me ziekmelden?

  In geval van ziekte dient u op de eerste dag van ziekte vóór 09.00 uur telefonisch contact met ons op te nemen, evenals met de opdrachtgever waar u de werkzaamheden verricht. Bent u op een later tijdstip – dus gedurende uw werkdag – ziek geworden, dan dient u dit alsnog op die dag aan ons door te geven. Wanneer het contract wordt toegestuurd, voegen wij tevens een document met betrekking tot ziek- en betermeldingen toe. 

  Wanneer u zich ziek meldt dient u het volgende door te geven:

  • Werk verplicht op de dag van ziekte, ja of nee.
  • Laatst gewerkte dag bij desbetreffende opdrachtgever.
  • Eerstvolgende werkdag bij desbetreffende opdrachtgever (de eerstvolgende dag dat de medewerker eigenlijk had moeten werken).
  • Werkzaam op zaterdag en/of zondag, ja of nee.

  Wij zullen u dan ziekmelden bij Acture. Meer informatie over Acture vindt u hier

 • Hoe en bij wie geef ik mijn betermelding door?

  Acture zal tijdens uw ziekteperiode contact met u opnemen over een eventuele datum van betermelding. Indien u weer hersteld bent, dient u op de dag dat u weer hersteld bent telefonisch contact met ons op te nemen. Wij zullen dit vervolgens met Acture afhandelen.

 • Wat is de wijze van facturatie van Smart Services?

  De factuur wordt uiterlijk de vrijdag na uitbetaling van uw salaris per e-mail of per post naar de opdrachtgever verstuurd. Indien er is gekozen voor voorfactureren, zal dezelfde dag dat de uren worden ingeboekt, de factuur worden verstuurd.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?