*De link voor het inschrijven van een kandidaat vindt u hier. (Let op: hier heeft u inloggegevens van onze online portal voor nodig).

Bedrijfsnaam bemiddelaar
Van toepassing als u als bemiddelaar een klant bij Smart Services aanmeldt:
Noteer hier uw gegevens, zodat we eventueel contact op kunnen nemen:
Bedrijfsgegevens nieuwe klant
Contactpersoon
Het mobiele nummer hebben wij nodig voor de digitale ondertekening van de inleenovereenkomst.
Tevens tekenbevoegd?
 • - selecteer een optie -
 • Ja
 • Nee, iemand anders namelijk:
Indien contactpersoon niet tekenbevoegd is. Wie is tekenbevoegd binnen het bedrijf:
Afspraken
Is er een cao van toepassing op personeel in dienst binnen uw bedrijf?
 • - Maak een keuze -
 • Nee, binnen dit bedrijf geldt geen cao
 • Accountants- en administratiekantoren
 • Afbouw
 • Afval en milieu
 • Agrarische sector
 • Amateurkunst
 • Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven
 • Ambulancezorg
 • Ambulante detailhandel
 • Apotheken
 • Architectenbureaus
 • Bakkersbedrijf
 • Baksteenindustrie
 • Banden en wielen
 • Banken (voorheen Algemene Bank)
 • Bedrijfsverzorgingsdiensten
 • Beeld en geluidsdragers Detailhandel
 • Beroepsgoederenvervoer
 • Beroepsrenners Nederlandse Wielerploegen
 • Besloten busvervoer
 • Betonproductenindustrie
 • Bibliotheken
 • Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven
 • Bioscoopbedrijf
 • Bloembollen Groothandel
 • Bloembollenbedrijf
 • Bloemen en planten Detailhandel
 • Bloemen en planten Groothandel
 • Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf
 • Boekhandel en kantoorvakhandel
 • Bos en natuur
 • Bouwnijverheid
 • Brandstoffenbedrijf
 • Dagattractiebedrijf
 • Dagbladuitgeverijbedrijf
 • Electronische Detailhandel
 • Facilitaire Contactcenters (voorheen Callcenters)
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gemeenten
 • Glastuinbouw
 • Goederenvervoer Nederland
 • Goederenvervoer over het spoor
 • Grafimedia
 • Groenten en Fruit Groothandel
 • Handel in Bouwmaterialen
 • Hellende daken
 • Horeca
 • Horecaproducten Groothandel
 • Houthandel
 • Houtverwerkende industrie
 • Hoveniersbedrijf
 • Journalisten
 • Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie
 • Kappersbedrijf
 • Metaal en Techniek Carosseriebedrijf
 • Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid
 • Metaal en Techniek Isolatiebedrijf
 • Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf
 • Metaal en Techniek Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf
 • Metaal en Techniek Technisch Installatiebedrijf
 • Metalelektro
 • Natuursteenbedrijf
 • Nederlandse universiteiten
 • Onderwijs
 • Onderzoekscentra
 • Particuliere- en evenementenbeveiliging
 • Recreatie - Dagrecreatie
 • Schilders- afwerkings- en glaszetbedrijven
 • Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf
 • Sportverenigingen
 • Tuincentra
 • Zorgverzekeraars
 • Anders, namelijk (vul hieronder in)
Gebruikelijke arbeidsduur binnen uw bedrijf? Let op wat er geldt in het cao.
 • - selecteer een optie -
 • 36
 • 38
 • 40
ADV of ATV van toepassing in uw bedrijf? Let op wat er geldt binnen het geldende cao.
 • - selecteer een optie -
 • Ja, namelijk
 • Nee
Toeslagen, vergoedingen en inhoudingen
Zijn er toeslagen voor; overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag en/of ploegendienst) van toepassing?
Moeten de toeslagen worden doorbelast? (deze vraag is alleen voor bemiddelaars bedoeld)
Wordt er gebruik gemaakt van reiskostenvergoeding?
Indien van toepassing: km-vergoeding
Indien van toepassing: woon - werkvergoeding
Indien van toepassing: netto reiskostenvergoeding per dag
Moeten de reiskostenvergoeding worden doorbelast? (deze vraag is alleen voor bemiddelaars bedoeld)
Wordt er gebruik gemaakt van onkostenvergoedingen (bijvoorbeeld maaltijdvergoeding)?
Moeten de onkostenvergoeding worden doorbelast? (deze vraag is alleen voor bemiddelaars bedoeld)
Wordt er gebruik gemaakt van inhoudingen (bijvoorbeeld kleding-inhouding)?
Moeten de inhoudingen worden doorbelast? (deze vraag is alleen voor bemiddelaars bedoeld)
Facturatie
Ten name van:
Facturatie e-mailadres
Contactpersoon debiteurenadministratie
Dienen de facturen op een bepaalde kostenplaats geboekt te worden?
Wordt er gebruik gemaakt van een G-rekening?
Noteer hier het percentage voor de G-rekening
BTW verlegd:
Noteer hier het btw-nummer voor de btw-verleggingsregeling
Betalingstermijn
 • - selecteer afgesproken betalingstermijn -
 • 7 dagen
 • 14 dagen
 • 30 dagen
Verloning per:
 • - selecteer een verloningsperiode -
 • Week
 • 4 weken
 • Maand
Proces ureninvoer
 • - selecteer van welk proces voor de ureninvoer in e-UUR u gebruik wilt maken -
 • Flexkracht vult in - inlener accordeert
 • Inlener vult in – inlener accordeert
 • Bemiddelaar vult in en zet door
 • Flexkracht vult in – inlener accordeert – bemiddelaar zet door
 • Flexkracht vult in – bemiddelaar accordeert
Naam + e-mail van persoon die de uren goedkeurt in e-UUR:
Overige opmerkingen facturatie
Ik verklaar dit formulier naar waarheid en beste weten te hebben ingevuld. Als er wijzigingen in deze regeling optreden, geef ik dat tijdig en onvoorwaardelijk door aan Smart Services.
Moet dit worden doorgefactureerd?