Keurmerken, Partners & Award

Keurmerken

 • NBBU

  Smart Services is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddeling- en Uitzendondernemingen (NBBU). De NBBU is een organisatie die strikt toeziet op de kwaliteit van de administratieve processen, de tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en een correcte toepassing van de CAO van alle aangesloten uitzendondernemingen. Bekijk voor meer informatie de NBBU-CAO.

 • SNA

  Smart Services is sinds haar bestaan opgenomen in het Register Normering Arbeid en daarom NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit door de Stichting van Normering & Arbeid (SNA) afgegeven betrouwbaarheidskeurmerk houdt in dat Smart Services haar personeels– en salarisadministratie op orde heeft, op tijd haar loonheffingen en omzetbelasting afdraagt aan de Belastingdienst en dat haar medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

  De uitzendbranche is met de Belastingdienst overeengekomen dat bedrijven, die gebruik maken van een uitzendbureau dat gecertificeerd is met onder andere het SNA-keurmerk, vanaf juli 2012 zijn gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid. Met de vrijwaring is een inlener van uitzendkrachten niet langer aansprakelijk voor de betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting, indien er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De uitzendonderneming moet in het bezit zijn van het SNA-keurmerk.
  • De inlener dient 25% van de factuur (inclusief BTW) op de G-rekening van de uitzendonderneming te storten. Bij verlegging van de omzetbelasting is dit 20%.
  • De administratie van de inlener is zodanig ingericht dat daaruit de gegevens met betrekking tot de overeenkomst, de omvang van de aansprakelijkheid (manurenadministratie) en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden.
  • De inlener moet de identiteit van de ingeleende medewerker kunnen aantonen en, indien van toepassing, bewijzen dat de medewerker over een geldige verblijfs- of tewerkstellingvergunning beschikt.

  Deze maatregel stelt bedrijven op de arbeidsmarkt nog beter in staat om zeker en betrouwbaar zaken met elkaar te kunnen doen.

 • SVU

  Smart Services ontvangt periodiek van de Stichting Vrijwaring Uitzendbranche (SVU) een verklaring van goed betalingsgedrag. In deze verklaring, die te vinden is onder downloads, staat vermeld dat Smart Services wederom tijdig heeft voldaan aan haar verplichtingen met betrekking tot de afdracht van alle omzet- en loonbelastingen en sociale premies. Bekijk de Verklaring van Registratie.

AWARD / FD Gazelle

Smart Services behoort wederom tot één van de snelst groeiende ondernemingen van Nederland en mag zich daarom ook in 2012 een FD Gazelle noemen.

Gedurende de maand november heeft het Financiële Dagblad voor het negende jaar op rij een ranglijst samengesteld met de snelst groeiende ondernemingen van Nederland. Om voor deze award in aanmerking te komen moet een bedrijf aan strikte voorwaarden voldoen. Bedrijven moeten namelijk financieel gezond zijn, een omzetgroei van ten minste 20% over drie jaar boeken en geen verliezen hebben geleden. De nominaties worden gerangschikt per regio en bedrijfsgrootte.

In het jaar 2011 heeft Smart Services de tweede plaats verworven in de categorie middelgroot bedrijf Noord-Holland. Tevens is Smart Services geëindigd op de 33ste plaats van het snelst groeiende bedrijf van Nederland.

award
0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?